Domáce úlohy

24.9.: MAT - prekopírovaný papier
                  Domáca úloha: prekopírovaný papier
 
         ANJ - učebnica str. 10
              - pracovný zošit str. 9
                Domáca úloha: prekopírovaný papier
    
        ČIT - čítanka str. 12
              - pracovný zošit str. 7
                Domáca úloha: naučiť sa báseň Žltá jeseň naspamäť
 
        PVO - učebnica str. 11
                Poznámky do zošita:
 
Ako nezablúdiť - plán
 
Plán je zakreslenie nejakej časti územia alebo
        budov pri pohľade zhora.
Plán slúži na lepšiu orientáciu na danom území.
 
25.9.: ANJ - pracovný zošit str. 10
               - prekopírovaný papier 2 strany
                 Domáca úloha: zopakovať 1. lekciu
 
         SJL - cvičný diktát
              - učebnica str. 21 - celá
                 Domáca úloha: učebnica str. 21/lienka
 
         ČIT - čítanka str. 13
                 Domáca úloha: čítať text z čítanky
 
26.9.: SJL - učebnica str. 22, 23, 24
        
         MAT - vstupná písomná práca
                - pracovný zošit príloha v strede /stĺpce 1 - 23/
 
         ČIT - čítanka str. 14, 15
               - pracovný zošit str. 8
               - pojem: hádanka
                 Domáca úloha: čítať text z čítanky str. 14
                                      naučiť sa, čo je hádanka
 
          ANJ - krúžok: hláskovanie v angličtine - anglická abeceda