Domáce úlohy

21.5.: SJL - čítanka str. 34, 35

               - tvorba viet zo slov str. 35/cv.2

                 Domáca úloha: čítať text zo str. 34/po banány

        ANJ - učebnica str. 53

 

22.5.: SJL - čítanka str. 36, 37

              - písanka str. 10, 11

              - malý papier - prvá strana

                Domáca úloha: číťať text zo str. 36

                                    malý papier - prvá strana - dokončiť

        MAT - pracovný zošit str. 76

               - PZ Sčítanie a odčítanie - Počítame s babou Jagou/2strany/

      

23.5.: SJL - čítanka str. 38, 39

               - malý papier - str. 2, 3

                  Domáca úloha: čítať text zo str. 38

                                      malý papier - str. 5/prepis viet

       MAT - pracovný zošit str. 77

             - PZ Sčítanie a odčítanie - O...viac, o....menej

       ANJ - učebnica str. 54

               obr. 1 - I like bananas.

               obr. 2 - I like peas.

               obr. 3 - I'm thirsty.

               obr. 4 - I don't like banana and peas.

               obr. 5 - Be careful!

               obr. 6 - Thank you.

       PVO - učebnica str. 44, 45

 

24.5.: SJL - čítanka str. 40, 41

               - malý papier - str. 4, 6

               - prepis slov zo str. 41/Hra na detektíva

                 Domáca úloha: čítať text zo str. 40

         MAT - PZ Sčítanie a odčítanie - Počítame s myškami

                                                  - Počítame žalude

                                                  - tabuľky

 

25.5.: SJL - čítanka str. 42, 43

              - písanka str. 12, 13

              - malý papier - str. 7

                 Domáca úloha: čítať text str. 42/3 odseky - po orech - na rýchlosť

                                     prepis viet s ô do hríbikového zošita /slová s ô vyfarbiť/

        MAT - pracovný zošit str. 78, 79