Domáce úlohy

14.1.: MAT - opakovanie na polročnú písomnú prácu
                  Domáca úloha: zopakovať polročné učivo
 
         PVO - prvouka str. 45, 46
                - poznámky - prekopírované
                  Domáca úloha: str. 46/priniesť pomôcky na pokus
 
         ANJ - učebnica str. 40
               - pracovný zošit str. 43
                 Domáca úloha: slovná zásoba - telo
                                      fráza: I've got two legs.
 
         ČIT - čítanka str. 51 - Snehový Hektor
               - pracovný zošit k čítanke
                 Domáca úloha: čítať text z čítanky str. 51
 
15.1.: SJL - dikát zameraný na tvrdé a mäkké spoluhlásky
              - PZ Tvrdé a mäkké slabiky /nový/ - str. 2, 3, 4
                Domáca úloha: PZ Tvrdé a mäkké slabiky - str. 5
 
         ČIT - čítanka str. 52
               - pracovný zošit k čítanke str. 30
                  Domáca úloha: čítať text z čítanky str. 52
 
         ANJ - pracovný zošit str. 44, 45, 96
               - slovná zásoba /diktát/
               - fráza: It's got ten fingers.
        
16.1.: MAT - polročná písomná práca
                - tvorba čísel:
                   2 desiatky 5 jednotiek = 25
                   8 jednotiek 4 desiatky = 48
       
          SJL - opakovanie na polročnú prácu