Domáce úlohy

18.6.: SJL - čítanka str. 71
              - prepis básne "Na prázdniny"
                Domáca úloha: čítať text Darček
         ANJ - opakovanie učiva
               - test
 
Zajtra sa uskutoční exkurzia na "Brekovský hrad". Zraz je o 7.00 pred školou. Kto neodovzdal šiltovku, vezme si ju so sebou.