Domáce úlohy

14.6.: SJL - PZ prekopírovaný str. 11, 12
         MAT - PZ prekopírovaný str. 2
                  Domáca úloha: PZ prekopírovaný str. 3
         ČIT - PZ prekopírovaný - text Lastovička obyčajná
                  Domáca úloha: čítať text Lastovička na rýchlosť