Domáce úlohy

13.5.: MAT - pracovný zošit str. 52

                   Domáca úloha: učebnica str. 70/10, 13, 14

          PVO - učebnica str. 82, 83

                   Domáca úloha: zopakovať tem. celok Spoznávame rastliny

         ČIT - čítanka str. 103

                - pracovný zošit str. 56

                  Domáca úloha: čítať text z čítanky str. 103

          ANJ - učebnica str. 70

                 - pracovný zošit str. 77/1 dole

                   Domáca úloha: zopakovať 8. lekciu

 

14.5.: SJL - PZ prekopírovaný - str. 2, str.3/1, 2, 3

          ANJ - pracovný zošit str. 78

                 - prekopírovaný papier 

                    Domáca úloha: čítať text z prekopírovaného papiera

         ČIT - čítanka str. 104 - O červenom smreku

               - pracovný zošit

                 Domáca úloha: čítať text z čítanky str. 104

           

15.5.: SJL - PZ prekopírovaný - str. 3, 4

                 - pravopisné cvičenie

          MAT - pracovný zošit str. 53

                 - matematická rozcvička - + a - do 100 aj s prechodom

                   Domáca úloha: učebnica str. 71/1, str. 70/15

          ČIT - čítanka str. 105 - Záružlie

                 - pracovný zošit

                   Domáca úloha: čítať text z čítanky str. 105

 

17.5.: MAT - pracovný zošit str. 58

                 - učebnica str. 76/1, 3 hore

                    Domáca úloha: učebnica str. 94/1, 2

           SJL - pracovný zošit okopírovaný str. 6, 7

           ČIT - projekt

                    Domáca úloha: text Záružlie