Domáce úlohy

15.11.: SJL - Štvrťročná písomná práca

          MAT - učebnica str. 31/1, 2, 3, 4, 5, 9

          PVO - učebnica str. 31

                 - prekopírovaný papier

                   Domáca úloha: prekopírovaný papier

          ANJ - učebnica str. 24, 25

                - pracovný zošit str. 26

                  Domáca úloha: nová slovná zásoba

 

16.11.: MAT - Štvrťročná písomná práca

            SJL - učebnica str. 42/4, 5, 6, 7 

                                  str. 43/8, 10

                     Domáca úloha: učebnica str. 43/lienka 

            ČIT - PZ Mimočítankové čítanie

                    Domáca úloha: čítať text z čítanky: Rozprávka o básniacom koníkovi