Domáce úlohy

20.3.: MAT - pracovný zošit str. 35

                 - riešenie rôznych typov slovných úloh (zápis, výpočet, odpoveď)

          SJL - šlabikár str. 39

                - PZ Upevňujeme hlásku Ch, ch - str. 1, 2, 4

                  Domáca úloha: čítať text zo šlabikára str. 39/Mladší brat

                                           prepis viet do hríbikového zošita

    

21.3.: SJL - PZ Upevňujeme hlásku Ch, ch - str. 3, 5, 6, 7

                - PZ Doplnkový text č. 2

                  Domáca úloha: PZ Upevňujeme hlásku Ch - str. 8

                                          PZ Doplnkový text č. 2 - na rýchlosť

         MAT - pracovný zošit str. 36, 37

               - matematická rozcvička + a - do 20 s celou desiatkou

                 Domáca úloha: papier v čerešničkovom zošite

        ANJ - učebnica str. 39/ otázka: How much is the /teddy, car, ball.../?

                                                         It's ..../1, 3, 5../ pounds.

        PVO - Voda - učebnica str. 31-33

               - poznámky v zošite /papier/

 

22.3.: SJL - šlabikár str. 40, 41, 42, 43

                - písanka str. 16

                  Domáca úloha: čítať text zo šlabikára str. 42/Gorila

                                          písanka str. 17

         MAT - pracovný zošit str. 38, 39

                - PZ Sčítanie a odčítanie do 20 - 1. časť/vytvorený/ - str. 1