Domáce úlohy

19.2.: SJL - šlabikár str. 26, 27

                - písanka str. 10

                  Domáca úloha: čítať text zo šlabikára str. 27/4-krát

                                           prepis slov do hríbikového zošita

        ANJ - opakovanie CAN, CAN'T

                 I can run/dance/sing.

                 I can't swim/fly/ski/.

                 Yes, I can. No, I can't.

 

20.2.: MAT - PZ str. 22

                   PZ Počítame do 20 - strana so zvieratami/celá

          SJL - PZ Opakujeme Ď, ď - prekopírovaný/str. 1, 2, 3, 4

                  Domáca úloha: prepis viet do hríbikového zošita

                                          čítať text z papiera - kaďa, medveď