Naše aktivity v 1. ročníku

            Tu môžete sledovať, čo všetko sme zažili 

                     a v priebehu roka absolvovali.