Zber papiera

12.10.2017 20:33

Milí rodičia!

V dňoch 18. – 20. 10. 2017 (streda-piatok) sa uskutoční zber papiera,

a to v čase 7.00 – 8.30 hod. (bočný vchod od parkoviska a ŠJ).

Po odvážení je nutné nahlásiť počet kilogramov spolu s menom

a triedou žiaka službukonajúcej učiteľke.

Peniaze za vyzbieraný papier pôjdu do triedneho fondu.

Papier môžete priniesť aj v popoludňajších hodinách,

prípadne v inom čase, ale priamo do našej triedy

po dohode s triednou učiteľkou.

—————

Späť