Naše aktivity v 2. ročníku

Chcete vedieť, čo sme robili, kde sme boli a čo sme zažili? 

Dozviete sa to práve na tomto mieste.