PORUCHA KÚRENIA!!!

20.12.2016 11:15

Vážení rodičia,

zajtra, t. j. 21.12.2016 z dôvodu poruchy a následnej opravy kúrenia bude krátené vyučovanie. Vyučovanie končí 11.45 hod, potom idú žiaci na obed. Prosíme, aby ste žiakov teplo obliekli. Tí, čo chodia popoludní do ŠKD budú pospájaní do tried, kde bude zabezpečené vykurovanie ohrievačmi. Bolo by vhodné, aby žiaci mohli ísť popoludní domov.

V prípade, že chcete nechať dieťa z dôvodu choroby doma, pre obed si buď príďte, alebo žiaka vyhláste ráno do 7.30 hod.

—————

Späť