Domáce úlohy

18.12.: SJL - prekopírovaný papier - prvá strana

                  - prekopírovaný papier - druhá strana (slová a slová s predložkou)

                  - písanka str. 15

                    Domáca úloha: čítať slová z papiera

                                             prepis viet - hríbikový zošit

           ANJ - Vianoce - slovná zásoba (prekopírovaný papier)